رسنـ خاطره ها

مشخصات بلاگ
رسنـ خاطره ها

..: بسـم‌ الله الرحمـن الرحیـم :..

غرض،نه نوشتن ترجمه‌ است بر آفتاب و نه-نعوذ بالله-تفسیر برأی کلام خدا. که این سیاهه، به مثابه نجوای یکی از
اهالی زمسـتان است با خردادِ کلام خدا و لاغیـر.

  • http://sound.nasr19.ir/index.php?id=2&mp3=http://setfa.net/images/hcek9qbbcu6t4z1i9bxi.mp3&as=1&ar=1&volume=100
پیوندهای روزانه


  • از جمله سایتهای محبوب من، سایت تد است. درموضوعات مختلف، متخصصین در کمتر از بیست دقیقه، مطلب خود را ارائه می دهند. بعضی از سخنرانی ها همراه با زیرنویس در زبان های مختلف است. ( دراین  سخنرانی ، در سال 2009 و در اوج سرو صدای پدیده احمدی نژاد در داخل و خارج از کشور، سه پیش بینی در مورد آینده ایران آمده است. یا این سخنرانی ده دقیقه ای، در مورد تجربه یک نویسنده یهودی است از مطالعه قرآن"زیرنویس هم داره" )
  • سایت فرهنگ باز هم معدنی از کورسهای آزاد در رشته های مختلف است.